Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba je rozčleněna do dvou úseku, chov prasat a chov holštýnského skotu. V obou úsecích se jedná o uzavřený obrat stáda.

Chov prasat je soustředěn na farmách v Rozvadovicích a v Nákle, v menší míře ve Střeni, v Křelově a v Horce nad Moravou, celkem 600 kusů prasnic, 3.400 kusů prasat ve výkrmu a 3.000 kusů selat.

Ve velkokapacitních stájích ve střediscích Unčovice a Příkazy je chováno 840 ks krav holštýnského plemene. V užitkovosti dojnic je dosahováno přes 10 tisíc litrů mléka na dojnici za rok.

 

Vybrané ukazatele živočišné výroby

 UKAZATEL SKUTEČNOST
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
počet narozených telat 777 792 738 777 742 827 800 872 925
počet odchovaných selat 15 072 13 628 230 16 102 15 956 15 195 15 733 15 864 15 835
přírůstek telat do 6 měs. 0,844 0,838 0,894 0,879 0,818 0,888 0,736 0,823 0,835
přírůstek chovn. jalovic 0,811 0,880 0,801 0,849 0,934 0,838 0,842 0,848 0,856
přírůstek výkrmu skotu 0,835 0,877 0,888 0,853 1,005 0,865 0,676 0 0
přírůstek chovn.běhouni 0,436 0,593 0,434 0,393 0,538 0,538 0,550 0,572 0,541
přírůstek výkrm prasat 0,747 0,790 0,929 0,834 0,840 0,832 0,836 0,859 0,916
výroba mléka v tis. l 7 020 7 006 6 902 6 798 6 835 6 570 7 306 7 881 8 233
dodávka mléka v tis. l 6 613 6 542 6 429 6 338 6 441 6 107 6 955 7 587 7 972
% tržnosti 94,19 93,37 93,13 93,23 94,23 93,90 95,20 96,27 96,82
užitkovost dojnic l/den 22,74 23,22 23,52 23,53 23,30 22,77 25,20 26,42 26,55
natalita prasnic živě nar. 21,93     25,10 25,10 25,30 25,50 27,10 27,95

V roce 2017 došlo k dalšímu zlepšení naturálních ukazatelů na obou úsecích, průměrná užitkovost do září 2017 byla 28,31 litr na všechny krávy a tržnost 97,14 %, průměrný stav krav za rok 2017 je 838 kusů krav.

Středisko chovu prasat Rozvadovice do 30.6.2017 dosáhlo těchto výsledku: 2,26 obrátkovost, všechny narozené selata byly na hodnotě 30,3 na prasnici a prasničky, živě odchované 28,5.

Středisko chovu prasat Náklo dosáhlo těchto výsledku: 2,18 obrátkovost, všechny narozené selata byly na hodnotě 28,1 na prasnici a prasničky, živě odchované 26,2.