Rostlinná výroba

 

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě jsou hlavními plodinami pšenice ozimá (30 % výměry), ječmen jarní     (20 %), řepka (12 %), cukrovka (11 %), kukuřice (11 %), hrách setý ke konzervárenským účelům (3,5 %) a plodiny určené pro potřebu živočišné výroby.

K uskladnění produkce byla vybudována posklizňová linka a sila Náklo s kapacitou 12 000 tun, další posklizňové linky a sklady jsou modernizovány (Unčovice, Příkazy). Zemědělské družstvo Unčovice je spoluvlastníkem firmy Olseed a.s., která se zabývá výrobou a prodejem osiva.

 

Přehled ukazatelů za rok 2017

plodina

ha

 t/ha

cukrovka 705,49 73,98
hrách setý 199,33 5,38
ječmen jarní 1.222,45 6,06
lupina bílá 50,55 1,73
pšenice jarní 27,87 3,50
pšenice ozimá 1.790,67 8,18
řepka ozimá 767,87 3,35
vojtěška 253,52 24,95
žito ozimé 111,82 6,81
kukuřice bioplyn 192,21 42,67
kukuřice siláž 222,99 39,50
kukuřice vlhké zrno 60,28 13,87
kukuřice suché zrno 107,29 13,82
krmný biopás 82,36 dotační titul

 

Přehled ha výnosů (t/ha)

PLODINA  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
řepka ozimá 4,4 3,4 3,5 3,5 4,1 4,4 4,0 3,8 3,41
pšenice ozimá 7,6 6,4 6,9 4,7 7,2 8,4 7,9 8,1 8,35
ječmen jarní 6,2 4,0 5,7 4,6 5,6 7,2 7,4 6,5 6,21
hrášek na zeleno 3,9 3,2 4,6 2,6 5,1 6,7 6,5 5,6 5,38
cukrovka 67,5 62,1 57,1 61,3 63,1 80,8 53,1 67,2  
výroba pícnin v ha 665,7 635,1 513,5 983,6 796,4 844,3 940,9 939,7  

WP_20160804_16_03_28_Rich

 

WP_20160804_15_12_46_Pro