O společnosti

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO UNČOVICE

Zemědělské družstvo Unčovice se rozkládá na Hané v nížině Hornomoravského úvalu převážně mezi městy Olomouc a Litovel v údolí řeky Moravy. Družstvo hospodaří na výměře víc jak 6.100 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 270 ha luk. Zemědělské pozemky se nachází v nadmořské výšce 210 – 230 m n. m. (převážná část pozemků podél řeky Moravy), 280 – 389 m n. m. (středisko Lošov) až po 560 m n. m. (k. ú. Jívová).

Zabýváme se tradiční rostlinnou a živočišnou výrobou, výrobou osiva pro společnost OLSEED, a.s., provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 1189 MWh a dále se zabýváme pronájmem nemovitostí.

 

Další aktivity

Vlastníme areál v Olomouci na Pavelkové ulici, kde je většina budov pronajata ke komerčním účelům. Dále v Olomouci vlastníme a pronajímáme historický dům na ulici Kateřinská v centru města Olomouce.

Mezi další činnosti družstva patří pronájem nevyužívaných objektů v jednotlivých střediscích. Družstvo také provozuje dvě veřejné čerpací stanice pohonných hmot. Závodní kuchyně s kapacitou více jak 500 jídel denně slouží k zajištění stravování zaměstnanců, členů i veřejnosti v obcích hospodářského obvodu družstva. Družstvo zachovalo rekreační objekt – chatu v Malém Vrbně v Jeseníkách, která slouží k rekreaci zaměstnanců, rodinných příslušníků i veřejnosti.

Zemědělské družstvo Unčovice bylo jmenováno MZe ČR školním závodem Střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci, kdy družstvo umožňuje žákům 3. a 4. ročníků absolvovat svoji praxi.

 

Ekonomika podniku

V současné době (v roce 2016) má družstvo 262 členů a zaměstnává 178 pracovníků (60 žen, 118 mužů).

Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016*
Tržby za prodej výrobků a služeb 201 709 198 161 305 513 317 599 304 977 335 731 319 180 300 603
Tržby za prodej zboží 61 233 55 774 82 623 50 072 38 616 39 857 27 049 20 900
Výkonová spotřeba 139 893 151 141 194 363 195 670 209 218 213 534 241 671 226 441
Osobní náklady 70 558 67 062 79 045 81 661 82 354 83 161 83 131 77 627
Ostatní provozní výnosy 62 172 60 723 68 135 54 477     86 599 98 422
Ostatní provozní náklady 20 198 7 588 7787 7 187     11 981 13 104
Provozní hospodářský výsledek -4 902 6 140 45 178 49 376 52 300 79 634 55 355 60869
Hospodářský výsledek za účetní období 6 510 20 053 30 980 40 160 38 027 58 211 43 218 48 216
Hospodářský výsledek před zdaněním 4 841 21 476 43 361 49 592 49 0387 76 931 53 495 59 440