Nabídka zeminy

Nabízíme tříděnou zeminu frakce 0-32 mm na středisku                 v Příkazích.

Zemina je zdarma, účtována bude nakládka 600,- Kč/hod práce stroje vč. DPH, minimálně sazba za půl hodiny.

Kontakt: Monika Forejtová forejtova@zduncovice.cz,

tel. 777438860 budova vrátnice na středisku Příkazy.