BPS Příkazy – využití odpadního tepla

Projekt „BPS Příkazy – využití odpadního tepla“ je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je náhrada vytápění pevnými palivy v napojených objektech za vytápění odpadním teplem z bioplynové stanice – z obnovitelných zdrojů energie. Využitím odpadního tepla, které v současné době není nijak využíváno, dojde k úspoře nákladů na pevná paliva a plyn v připojených objektech. Projekt má rovněž pozitivní vliv na životní prostředí, neboť vytápěním z obnovitelných zdrojů energie budou uspořeny emise CO2 v místě realizace.

V rámci projektu budou na teplovod napojeny 4 objekty.