Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Kontakt: Ing. Jarmila Hubáčková, hlavní agronom, hubackova@zduncovice.cz Další informace »

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Kontakt: Bc. Jan Čunderle, hlavní zootechnik cunderle@zduncovice.cz Další informace »

 

Naturálie – oznámení

V pondělí dne 19. srpna 2019 se začnou vydávat naturálie dle Zásad k prodeji záhumenek pro rok 2019