Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Kontakt: Ing. Jarmila Hubáčková, hlavní agronom, hubackova@zduncovice.cz Další informace »

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Kontakt: Ing. Jan Čunderle, hlavní zootechnik cunderle@zduncovice.cz Další informace »

 

COVID 19

Opatření proti COVID 19 v Zemědělském družstvu Unčovice

Zásady osobní hygieny a prevence pro zdraví spolupracovníků:

a) V případě zjištění karantény zaměstnance nebo jeho nejbližších osob v souvislosti s COVID 19 nechodit do zaměstnání a telefonicky kontaktovat svého nadřízeného, který se zaměstnancem domluví, jak se bude postupovat dál.

b) V případě respiračního onemocnění zaměstnance a jeho nejbližších doprovázeného teplotou 38 stupňů a více nechodit do zaměstnání a telefonicky kontaktovat svého nadřízeného, který se zaměstnancem domluví, jak se bude postupovat dál.

c) V zaměstnání dodržovat zásady osobní hygieny po vstupu do areálu a objektů Zemědělského družstva Unčovice si na nejbližším možném místě důkladně umýt a pokud možno vydesinfikovat ruce. Stejně tak dodržovat tuto zásadu po každém použití toalety a před každou konzumaci jídla. Dále dodržovat nové postupy a opatření uvedené v této směrnici.

 Nedodržení zásad vydaných v této směrnici bude považováno za hrubé porušení pracovních povinností

Zákaz vstupu cizích osob do všech areálu a objektů Zemědělského družstva Unčovice

Jedná se především o obchodní zástupce, návštěvy a jiné. Stejně tak je zakázáno zaměstnancům jakékoliv školení, pracovní cesta. Minimalizovat výjezdy pro materiál, co nejvíce využívat objednávky po telefonu  nebo mailem. Výjimku uděluje předseda představenstva

Podmínky pro nutné návštěvy jako je servis, služby v ŽV, kontrolní orgány:

a) Vést evidenci těchto osob prostřednictvím přiložených formulářů

b) Návštěvník podepíše prohlášení:

  • že sní vědom kontaktu s osobou nakaženou COVID 19
  • dále, že není on ani jeho nejbližší, s kterými je v denním kontaktu v karanténě v souvislosti s výskytem COVID 19, a že si je vědom, možnosti vymáhání finanční ztráty vzniklé Zemědělskému družstvu Unčovice v souvislosti s uvedením nepravdivých informací o karanténě návštěvníka.                                                                                                          

d) Dodržovat zásady osobní hygieny, po vstupu do areálů a objektů Zemědělského družstva Unčovice použít ochranné gumové rukavice a následně v nejbližším možném místě si důkladně umýt a případně vydesinfikovat ruce.

e) Za dodržování výše uvedených bodů, evidenci, vyplnění prohlášení, archivaci, dohled na dodržování hygieny rukou včetně použití rukavic. Je zodpovědný příslušný THP, jehož úseku se návštěva týká.

Závodní stravování

Protože se kuchyně nachází v uzavřené oblasti, je od 16.3.2020 provoz do odvolání uzavřen

Organizační opatření v Zemědělském družstvu Unčovice pro snížení rizika případného šíření COVID 19

Pracovní podmínky shrnutí:

  • V kanceláří (v jedné místnosti) bude pracovat maximálně jeden pracovník.
  • Omezení osobního kontaktu mezi zaměstnanci. Využíváním především telefonu a vysílaček nebo emailu.
  • Omezení osobních kontaktů mimo zaměstnání.
  • Důsledné dodržování osobní hygieny po osobním kontaktu, před jídlem atd.
  • V době svačin a obědů se dle možností neshlukovat. Dočasně využívat k jídlu prostorů pracovišť (kabin strojů, dílen, kanceláří), tak ať je společně co nejméně osob najednou.

Závěr:

Vážení spolupracovníci výše uvedená opatření jsou opravdu velmi důležitá pro ochranu vašeho zdraví a zdraví vašich spolupracovníků. Zákeřnost onemocnění COVID 19 je dlouhá inkubační doba a dlouhá doba onemocnění. U poměrně vysokého procenta onemocněných je virus vylučován i po třech týdnech. Virus je poměrně odolný a vnějším prostředí přežívá i několik hodin proto je absolutně důležitá osobní hygiena. Epidemii je nutné zvládnout jak po zdravotní stránce, tak po stránce ekonomické. Když bude podnik ekonomicky fungovat bude se moct postarat o své zaměstnance i v době ekonomické recese, která nás během pár měsíců určitě nemine a bude to pro mnohé velmi nepříjemné. Teď je to opravdu na nás všech, jak danou situaci zvládneme.  V případě potřeby a řešení jakéhokoliv problému mě kontaktujte.

Tento režim bude platit do odvolání.

Předseda představenstva: Ing. Milada Měsícová